top of page

Ik ben op zoek naar andere architecten(bureaus) om van elkaar te leren, interessante informatie uit te wisselen en/of samen te werken aan ontwerpwedstrijden en grootschalige projecten.

Het werkveld is in de loop der jaren reeds geëvolueerd van kleinschalige renovaties naar grote nieuwbouwprojecten en totaalverbouwingen. Met een toekomstvisie die neigt naar kwalitatieve verdichting van de huidige kernen en het vrijwaren van het weinige groen dat ons nog rest, dringt een verdere evolutie richting collectieve architectuur zich op.

 

De individuele bouwer heeft een beperkte toekomst. Enkel een collectieve aanpak kan een oplossing bieden aan het probleem. De aanpassing ligt echter niet enkel bij de bij de bouwheer maar evenzeer bij de architect en de overheid. De individuele architect is met uitsterven bedreigt en werken in ontwerpteams en/of tijdelijke verenigingen is de toekomst. Kennis moet gedeeld worden en krachten verenigd.

Heeft u interesse? Laat het dan zeker niet na om contact op te nemen!

 

bottom of page